Mezinárodní výstava psů | 09. 03. 2019

Detail akce

Typ výstavy Mezinárodní výstava psů
Místo konání Graz (AT)
Počet psů 23
Rozhodčí Annette Bystrup, DK

Výsledky - psi (nejsou garantovány kompletní výsledky)

Třída mladých
W'ihsaan A'dib Al Asmaaniivýborný - 1CAJC
Faravahar Armanvelmi dobrý - 2
FARAVAHAR ADALANdobrý
HADAD HAYAT Danonedobrý
Mezitřída
Celestian Sanjinvýborný - 1CACA, CACIB
Třída otevřená
Dafar Al Naqawavýborný - 1CACA, res. CACIB
Davu Jumanji L'ORMAZvýborný - 2res. CACA
Arwan Hadia Min Sahravýborný - 3
Kara Nedim el Riadvelmi dobrý - 4
Cengiz Kahn al Mazra'ah
Třída pracovní
SAYY'AD MA'HIR AL ASMAANIIvýborný - 1CACA
Třída šampiónů
AL´SALIM Kambizesvýborný - 1CACA

Výsledky - feny (nejsou garantovány kompletní výsledky)

Třída mladých
HESTER HAALAH Danonevýborný - 1CAJC
FARAVAHAR Asalvelmi dobrý - 2
Mezitřída
SAFANIYAH BELADAvýborný - 1CACA
GALIYA TALL AFARvýborný - 2res. CACA
Třída otevřená
Damira Al Naqawavýborný - 1CACA, CACIB, BOB
Mala's Amal Ashana Bint Aila Mandanavýborný - 2res. CACA
Davu Jumanji Kadijavelmi dobrý - 3
Davu Jumanji Laeiali
Třída pracovní
Bita Silayja Sa'd al-Nashirahvelmi dobrý - 1
Třída šampiónů
Gloria Al Zahravýborný - 1CACA, res. CACIBfoto
AZAHLEE SOLAIA MANDANA ABIAvýborný - 2res. CACA