Kontakty

Saluki klub Česká republika, z.s.

Korespondenční adresa klubu:

Josefa Lady 870/46, 323 00 Plzeň

klub@salukiklub.cz


Přihláška do klubu

Přihlášku do klubu můžete stáhnout ZDE.

Po vyplnění zašlete přihlášku emailem na klub@salukiklub.cz.


Předseda klubu a výkonného výboru:

Radim Němec

tel.: +420 724 315 688

Sekretář a člen výkonného výboru:

Petra Kučerová

Hospodář a člen výkonného výboru:

Michal Beneš


Poradce chovu:

Petra Pudová


Kontrolní komise:

Karolína Fränkelová, Josef Macháček, Hana Kopecká

kontrolni.komise@salukiklub.cz


Zastupování klubu:

Klub zastupuje výkonný výbor. Statutární orgán klubu je kolektivní. Pro rozhodnutí je třeba usnesení výkonného výboru hlasem většiny jeho členů.
Podepisování jménem klubu se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis předseda klubu a jeden další člen výkonného výboru.


IČ:

02449188


Bankovní spojení

Pro platby v CZK: 115-1589840217/0100
Při platbách členských poplatků uvádějte jako variabilní symbol vaše datum narození a do poznámky pro příjemce vypište vaše jméno a příjmení.

Pro platby v EUR: 115-5191140227/0100
Pro platby v EUR IBAN: CZ4901000001155191140227