Lorrequer Kharyder

Detail psa

Pohlaví pes
Majitel: Lin Hawkyard, Gayle Nastasi
Chovatel: Lin Hawkyard
Barva: krémová
Srst: dlouhá

Tituly

  • Kanadský šampión

Rodokmen (otec vždy nahoře)

Gemini Phaeton Herb Diener El Hamrah Riim-Sahir Khalils Sahir Ack-Taz-Eet Schariar
El Hamrah Ganesha
Gemini Phaeton Jane Eyre Phaeton's James Stirling
Gemini Emafarrell O'Lorrequer
Lorrequer Incantation Baklava's Rafi Rasil Of Khiva Khalils Dahabi Dahaqin
Baklava's Najih Raai
Timaru Vaya Lorrequer Timaru Zephyrus
Lorrequer Escapade At Timaru