Fotogalerie

DUO CACIB (05. - 06. 02. 2011)

CAC

BORHAAN al-Quadar
CAC

CAC, CACIB, BOB

BAKRIYYA al-Quadar
CAC, CACIB, BOB

CAIRO Yrtep

FARZAN FARIBOR Danone

Amani Sayah

Armaan Sayah

CAJC, Nejlepší mladý

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran
CAJC, Nejlepší mladý

Khaireddin USAYMAH

Imran Badamal Habib - res. CAC

Imran Badamal Habib - res. CAC

res. CAC

NUMAIR NAJID Farnáh Solor
res. CAC

CAC, CACIB

Barqun Ahmaru Yrtep
CAC, CACIB

Aimée Arshan

Calypso Yrtep

CASIOPEIA Yrtep

Aliyeh Sayah

FARAH FERESHTEH Danone

Allister Lady Karkula

Zapisovatelka v kruhu Veronika Šiklová zasněně hledí na posuzování ...

Zapisovatelka v kruhu Veronika Šiklová zasněně hledí na posuzování ...

CAC, res. CACIB

Azhara Al Zahra
CAC, res. CACIB

CASTIELLO al-Quadar Yrtep

CAC, res. CACIB

Abrisham As'har Jawharah
CAC, res. CACIB

Elamir Beau Country Gentleman

Carmene Yrtep pozoruje svoje sourozence v kruhu.

Carmene Yrtep pozoruje svoje sourozence v kruhu.

6.2.2011 - Nejlepší veterán, BOB

pari-was HADID-FILFIL
6.2.2011 - Nejlepší veterán, BOB

CAC, CACIB

Azhara Al Zahra
CAC, CACIB

CAC, res. CACIB

BAKRIYYA al-Quadar
CAC, res. CACIB

CAC

BORHAAN al-Quadar
CAC

CAC, res. CACIB

Barqun Ahmaru Yrtep
CAC, res. CACIB

Irman Badamal Habib - CAC, CACIB

Irman Badamal Habib - CAC, CACIB

CAC

Yalameh GRACE
CAC

ASvoid

Aliyeh Sayah

res. CAC

Aladim Yrtep
res. CAC

Elamir Beau Country Gentleman

CASIOPEIA Yrtep